• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Főoldal Rólunk Szolgáltatások Privát Transzfer Viteldíj Online rendelés Utazási feltételek Kapcsolat
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Autópark
Program ajánló
Akció
Partnerek
Rapid Taxi Pécs - ÁSZF E-mail


Általános Szerződési Feltételek

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

1.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:ÁSZF) a www.rapidtaxi.hu domain -név védjegye alatt, Rapid Taxi néven, Nagy Zsolt E.V. (Székhely, levélcím : 7623 Pécs, Semmelweis u.18., Nyilvántartási szám: 20504874, Kamarai reg. száma: PB60361291 (továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott személytaxi-szolgáltatásra (a továbbiakban: szolgáltatás) vonatkoznak.

1.2 A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: utas) a szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF-et, amely - előzetes megismerhetősége érdekében - a www.rapidtaxi.hu weboldalon folyamatosan közzétételre kerül.

1.3 Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe venni kívánó természetes vagy jogi személy a szolgáltatás tekintetében a Rapid Taxi - val külön írásbeli szerződést (a továbbiakban: külön szerződés) köt, az ÁSZF rendelkezései csak a külön szerződésben eltérően nem szabályozott kérdésekben irányadóak.

2. A szolgáltatás

2.1 A szolgáltatás személy taxi-szolgáltatás, amely alapján a szolgáltató az utast (utasokat), valamint annak poggyászát az ÁSZF rendelkezései szerint az utas(ok) igénye szerinti helyre elszállítja.

2.2 A szolgáltató a szolgáltatást csak az engedélye szerinti működési területen ( Baranya megye és Pécs ) kezdheti meg, ezen felül az általa szállított utast a működési területen kívülről visszaszállíthatja, továbbá a működési területen kívül utast csak írásbeli előrendelés alapján, a működési területen levő úti céllal vehet fel.

2.3 Rapid Taxi a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos esetleges probléma vagy panasz esetén az ügyet haladéktalanul kivizsgálja és közreműködik abban, hogy a szolgáltatás igénybe vevője megfelelő jóvátételhez juthasson.

2.4 A szolgáltatót a szolgáltatásra - az alábbiak kivételével - szerződéskötési kötelezettség terheli.

2.4.1 A gépjárművezető a fuvar teljesítését abban az esetben tagadhatja meg, amennyiben az utas:

- az úti célját nem tudja, vagy nem akarja közölni

- fertőző, vagy undort keltő beteg

- súlyosan sérült (segítség nyújtás és mentők értesítése kötelező!)

- kísérő nélküli 6 év alatti gyermek ( rendőrségi értesítés kötelező!)

- olyan mértékben áll alkohol, illetve egyéb szer hatása alatt, hogy szállítása balesetveszélyt jelenthet, vagy a gépjárművezető személy és vagyonbiztonságát veszélyezteti

- garázda, erőszakos magatartást tanúsít, viselkedésével, vagy ruházatával megrökönyödést, botrányt okozhat

- ruházatával, vagy poggyászával a gépjármű csomagtartóját, vagy belső terét beszennyezheti

- tűz-, és robbanásveszélyes anyagot szállítana

- olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amely nem tartozik a személyfuvarozás körébe, továbbá amire nincs megfelelő szakirányú végzettsége a gépjárművezetőnek

- a feltüntetett díjszabástól el kíván térni, illetve nyilvánvalóan nem tud, vagy nem akar fuvardíjat fizetni

- élőállatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak (szájkosár , ketrec, box stb.) vagy a gépjárművezető fél, vagy undorodik a szállítandó állattól.

- az utas nyilvánvalóan bűncselekmény, vagy szabálysértés következményei elől menekül. A gépjárművezetőnek ilyen esetben mindenkor mérlegelnie kell, hogy a fuvarmegtagadás, vagy a fuvar teljesítése jelenti-e a nagyobb veszélyt számára. A veszélyhelyzet elmúltával azonban köteles a legközelebbi rendőrőrsöt vagy járőrt értesíteni

- hosszabb vidéki, vagy külföldre irányuló fuvar esetén nem hajlandó az utas viteldíj előleget adni

- Nem köteles elvállalni az utas szállítását a szolgáltató vagy képviseletében a személy taxi vezetője, ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától távolabb rendelik meg.

- Az írásban visszaigazolt megrendelések kivételével szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy megrendelést indoklás nélkül is visszautasítson

3. A szolgáltatás igénybevétele

3.1 A szolgáltatást az utas

(a) a szolgáltatótól telefonon, mobiltelefonos alkalmazás segítségével, e-mailben történő előzetes megrendeléssel (a továbbiakban: megrendelés), amely azonnali, avagy az utas által előre meghatározott időpontban kezdődő szolgáltatásra vonatkozó megrendelés (ez utóbbi a továbbiakban: előrendelés) lehet;

(b) a taxiállomáson (droszton) várakozó személy taxiba utazási céllal történő beszállással,

(c) a szabad jelzéssel közlekedő személy taxi megállításával vagy szabad jelzéssel várakozó személy taxiba történő beszállással, vagy

(d) a személy taxi vezetőjével szóban kötött megállapodás útján veheti igénybe.

3.2 A szolgáltatásra a szerződés

(a) az előzetes megrendelés elfogadásával

Előrendelés esetén a szolgáltatót nem terheli a szolgáltatás elmaradásából eredő kártérítési felelősség abban az esetben, ha működési körén kívül, előre nem látható, a felek által nem befolyásolható esemény - vis maior - következik be.
Nem várt események, (pl. balesetből adódó útlezárás, eseti útjavítás-karbantartás, hatósági intézkedések, időjárás közlekedést befolyásoló jelenségei,  stb.) következtében előforduló késésért felelősséget nem vállalunk, azonban mindent megteszünk az ilyen események okozta késések elkerülése érdekében.

(b) az utasnak - feltéve, hogy a személy taxi vezetője a fenti 2.4.1 pont alapján nem tagadja meg a személyszállítást - a taxiállomáson várakozó, vagy a szabad jelzéssel közlekedő személy taxiba utazási szándékkal történő beszállásával, vagy

(C) az utas és a személy taxi vezetője közötti megállapodás megkötésével jön létre.

4. A szolgáltatás teljesítése

4.1 Kapcsolatfelvétel az utassal Megrendelés esetén a rendelési címre való megérkezést követően a szolgáltató a rendelkezésre álló információk alapján minden ésszerűen elvárható intézkedést elkövet az utassal való kapcsolatfelvétel érdekében (kapucsengő, kaputelefon, porta, recepció, telefonálás).

4.2 Az utasok jogai, a személytaxi vezetőjének kötelezettségei az utassal szemben

4.2.1 Az utas jogosult (a) tiszta, jó állapotban lévő, valamennyi szükséges engedéllyel rendelkező, biztonságos személytaxiban utazni; (b) udvarias, valamennyi közlekedési szabályt betartó sofőrrel utazni; (c) nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rádióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető általi mobiltelefon-használattól mentes utazáshoz; (d) dohányfüst-mentes utazáshoz; (e) önállóan, a személytaxi más utassal való megosztása nélküli utazásra, kivéve, ha az utas máshogy rendelkezik; (f) olyan gépkocsivezetővel közlekedni, aki rendelkezik személytaxis szolgáltatói képesítéssel, és azonosító lapja a műszerfalon, jól látható helyen van elhelyezve;

(g) minden esetben a hitelesített taxaméter által generált viteldíjat kell fizetnie (5. fejezet), és arról bizonylatot kapnia!

(h) igénye szerint légkondicionálásra vagy fűtésre; (i) működő biztonsági öv használatára, amely minden utas számára ajánlott; (j) vakvezető kutya szállítására.

4.2.2 A személytaxi vezetője köteles az utassal szemben minden körülmények között udvarias, segítőkész magatartást tanúsítani.

4.2.3 A személytaxi vezetője köteles az utasnak segítséget nyújtani be- és kiszállásnál. Amennyiben a címre érkezést követően a körülmények megengedik, a személytaxi vezetője lehetőség szerint várja az utast a személytaxi mellett, hogy számára a beszállást a személytaxi ajtajának kinyitásával megkönnyítse, illetve a csomagokat szükség szerint a csomagtartóban elhelyezze. Mozgásában korlátozott, vagy nehezen mozgó utas esetén (pl. mankót használ, kerekesszékkel közlekedik, vak vagy gyengén lát, idős) a személytaxi vezetője a körülményektől függetlenül köteles a ki-, és beszálláshoz, valamint a kényelmes utazáshoz szükséges segítséget nyújtani (pl. ülésbeállítás).

4.2.4 A személytaxi vezetője a szolgáltatás megkezdése előtt köteles az úti cél ismeretében az útvonalat az utassal egyeztetni. Az egyeztetés során a személytaxi vezetője köteles felhívni az utas figyelmét az ismerete szerint fennálló forgalmi akadályokra. Amennyiben az utas a személytaxi vezetőjére bízza az útvonal megtervezését, abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a legrövidebb útvonalat választani; ettől eltérni kizárólag az utas beleegyezésével lehet. A személytaxi vezetője csak az utassal történő útvonal egyeztetést követően indulhat el. Amennyiben a személytaxi vezetője nyelvi vagy más ok miatt az utassal nem tud útvonalat egyeztetni, köteles a legrövidebb útvonalat választani. A személytaxi vezetője ugyanakkor nem köteles olyan útvonalon fuvart teljesíteni, amely a gépjármű épségét veszélyeztetheti.

4.2.5 A személytaxi vezetője az utassal bizalmaskodó beszélgetést nem kezdeményezhet, illetve a beszélgetést nem erőltetheti. Amennyiben az utas kezdeményez beszélgetést a személytaxi vezetője, abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a társalgást udvarias hangnemben, az utas hangulatához mérten folytatni. A személytaxi vezetője politikai tartalmú, alkotmányos, személyiségi jogok körébe tartozó (pl. faji, vallási, kisebbségi kérdések) beszélgetést nem kezdeményezhet, az ilyen irányú kérdésekre nem köteles válaszolni. Az esetleges beszélgetés során a személytaxi vezetője az utas magánügyeivel (ideértve a jövedelmi, vagyoni viszonyokat is), magánéletével kapcsolatos kérdést nem tehet fel, továbbá nem hozhat az utas tudomására olyan információt, amely annak magánéletét, magánügyeit érinti, vagy érintheti. A személytaxi vezetője a diszkréció szabályait köteles betartani. A személytaxi vezetője a saját magánéletére, magánügyeire vonatkozó kérdésekre nem köteles válaszolni, az e körben történő közlések saját döntésétől függenek. A személytaxi vezetője az utast nem terhelheti saját magánéleti, jövedelmi vagy egyéb problémáival. A személytaxi vezetője szexuális/erotikus tartalmú megjegyzéseket az utasra nem tehet, szexuális kapcsolat létesítését nem ajánlhatja fel, az utas kinézetére vonatkozóan az udvariasság határain belül kizárólag pozitív véleményt nyilváníthat.

4.2.6 A személytaxi vezetője a tudomására jutott üzleti vagy magántitkot köteles megőrizni tekintet nélkül arra, hogy az közvetlen közlés útján, vagy közvetett módon (pl. telefonbeszélgetés vagy az utasok közötti beszélgetés) jutott a tudomására.

4.2.7 A személytaxi vezetője műsorszóró rádiót, magnót, CD-t kizárólag az utas előzetes hozzájárulásával hallgathat. Ha az utas kéri, a rádió, magnó, CD működtetését meg kell szüntetni.

4.2.8 A személytaxi vezetője a lehetőségekhez képest kötelezett a személytaxi belső hőmérsékletének megfelelő szabályozására; az ablakot lehúzni, felhúzni, a fűtést és a klímaberendezést szabályozni csak az utas kérése vagy beleegyezése esetén lehet.

4.2.9 A személytaxi vezetője menet közben – helymeghatározó navigáció kivételével -, NEM használhat mobiltelefont.

4.2.10 A személytaxiban a dohányzás a jogszabály erejénél fogva tilos.

4.3 Poggyász- és előállat szállítása

4.3.1 Az utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen el lehet helyezni. Az utasnak az utastérbe magával vitt poggyászáért és értéktárgyaiért a szolgáltató nem tartozik felelősséggel

4.3.2 Poggyászként nem szállítható olyan tárgy amely (a) méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, (b) a személytaxi vezetője, az utas vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, vagy (c) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti. A szolgáltató vagy a személytaxi vezetője megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a személytaxit, más utasok ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, illetve a biztonságos közlekedést zavarja.

4.3.3 Élőállat-szállítására vonatkozóan a 4.3.2 pont rendelkezései irányadóak, azzal, hogy az élőállat szállítása az alábbi 4.4 pont szerinti különleges igénynek minősül.

4.3.4 Amennyiben a személytaxi vezetője a személytaxiban bármilyen értéktárgyat talál, azt haladéktalanul jelezni a szolgáltatónak, amely a talált értéktárgyakról nyilvántartást vezet. A talált értéktárgyak megőrzése a személytaxi vezetőjének kötelezettsége. Amennyiben az utas személye és elérhetősége ismert, úgy a szolgáltató haladéktalanul értesíti arról, hogy az értéktárgyat a személytaxiban hagyta, és tájékoztatja az értéktárgy átvételének lehetőségeiről.

4.4 Különleges igények

4.4.1 A jelen ÁSZF alapján az utasok személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó különleges igényeinek kielégítése nem feltétlenül biztosítható. E körben különleges igénynek minősül például: - élőállat szállítása, - kerekesszék szállítása, - gyermekülés, - extra méretű poggyász (sífelszerelés, kerékpár, stb.) szállítása, bankkártyás fizetés biztosítása.

4.4.2 A személytaxi-szolgáltatás körébe nem tartozó igények (így különösen kísérés, csomag kézi szállítása, repülőtéri táblázás, ügyintézési feladat, beszerzés, stb.) nem tartoznak az ÁSZF hatálya alá, arra vonatkozóan a jogszabályi keretek között esetén a szolgáltatóval kötött külön megállapodás esetén lehet mód.

4.5. A személytaxiban az utas által okozott károk (szennyezés, rongálás)

4.5.1 A személytaxi megrongálása, az utastér maradandó beszennyezése, illetve egyéb károkozás esetén a szolgáltató jogosult az utas részéről az általa okozott károk megtéríttetésére, a követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az utast terheli.

4.5.2 A gépkocsit jelentősen beszennyező utas kizárható a szolgáltatásból és a takarítási költséget, elmaradt bevételt, stb. köteles meg-téríteni! Az átlagdíj mértéke bruttó 30.000,-HUF/alkalom. Jelentős szennyezésnek minősül: alkalmatlanná válik további utasok szállítására a gépkocsi. (pl. kávé, üdítőital, étel kiömlése stb.) Amennyiben a káreseménnyel kapcsolatosan a szolgáltató és az utas nem tudnak megállapodni, a szolgáltató köteles szükség esetén rendőri intézkedését kérni, jegyzőkönyvet felvetetni.

5. A szolgáltatás ellenértéke

5.1 Az ÁSZF alapján végzett személytaxi-szolgáltatás ellenértéke a viteldíj. A viteldíjat a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) a következő elemekből képezi: (a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható díj; (b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer); (c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc). A fizetendő viteldíjat a OMH által hitelesített taxaméter az alapdíjból, a távolsággal arányos díjból és az idővel arányos díjból - a határsebesség figyelembevétele mellett - képezi. A határsebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj növekedését rögzíti, az idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebesség érték alatt kerül alkalmazásra.

5.2 A személytaxi - Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített - taxamétere által kiszámolt viteldíj, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

5.3 A fizetendő viteldíj képzése (a) az utas személytaxiba történő beszállását követően a taxaméter elindításával kezdődik meg és az utas által kért végcélra való megérkezéskor a taxaméter leállításával fejeződik be. (b) előrendelés vagy megrendelés esetén, a fizetendő viteldíj képzése az utas és a szolgáltató által előzetesen meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az előrendelés vagy a megrendelés címén tartózkodik.

5.4 A viteldíj a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg esedékes. A viteldíjat az utas készpénzben vagy (többlet díj nélkül) un. „azonnali” banki utalással, magyar forintban köteles kiegyenlíteni. Más fizetési megoldások (pl. átutalás, taxicsekk stb.) alkalmazására külön szerződés esetén van mód. Szolgáltató a bankszámlája számát, vagy a „másodlagos azonosítóját” a tarifatáblán vagy a gépkocsiban jól látható módon köteles feltüntetni.

6. Egyéb rendelkezések

6.1 Az ÁSZF rendelkezéseivel érintett jogviszonyra alapvetően az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak: (a) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, (b) a Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

6.2 Az utas a szolgáltatással kapcsolatosan a következő helyeken tehet panaszt vagy bejelentést: (a) Rapid Taxi – Nagy Zsolt E.V., levelezési cím: 7623 Pécs, Semmelweis u.18. Telefon: +36 30 89 88 490, vagy e-mail -ben: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

A Rapid Taxi kiemeltnek tartja szolgáltatásai magas minőségét, gondoskodik az ÁSZF valamint a szakmai és etikai szabályok betartásáról. A fent írt csatornákon a Rapid Taxi szívesen fogadja egyéb észrevételeiket és javaslataikat is.

6.3 A szolgáltatással kapcsolatosan személyes adatok kezelésére is sor kerül. A Rapid Taxi kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatot – Hatósági megkeresés kivételével, - harmadik félnek nem hozza tudomására. Amennyiben az adatkezelési szabályokat nem fogadja el, adatot ne adjon meg a szolgáltató részére!

6.4 A jelen ÁSZF 2020. október 15. napján lép hatályba.

6.5 A Rapid Taxi egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására, azzal, hogy a már megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.

6.6 A szolgáltatás, csak a fenti feltételek elfogadásával vehető igénybe!